Co jsou místní akční skupiny?

Co znamená místní akční skupina? Co je jejím cílem a co je náplní její činnosti? Přinášíme Vám odpovědi nejen na tyto otázky.

 


 

Místní akční skupiny  jsou společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER (Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku).

 

Základní principy metody LEADER

- přístup zdola nahoru - o budoucnosti regionu rozhodují lidé žijící a pracující v území, znající jeho tradice a potřeby,

- partnerství veřejných a soukromých subjektů,

- místní rozvojová strategie,

- integrované a vícesektorové akce,

- inovativnost - nalézání nových řešení problémů venkovských regionů,

- síťování - výměna zkušeností mezi skupinami LEADER,

- spolupráce - společné projekty MAS v rámci státu, EU a dalších zemích.

 


Zdroj: Eagri, dostupné z http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/mistni-akcni-skupiny/

Nebyly nalezeny žádné články

© 2012 Stezka poznání

Na začátek stránky ↑