O projektu

V této sekci naleznete bližší informace o Stezce poznání, jejích realizátorech, průběhu realizace projektu a jeho financování.

 


 

Projekt Cesta poznání je projektem třech místních akčních skupin usilujících o rozvoj venkova v Kraji Vysočina. Mezi tyto místní akční skupiny patří - Královská stezka o.p.s., Podhůří Železných hor o.p.s. a Společnost pro rozvoj Humpolecka o.s.

 

Předmětem projektu bylo vytvoření naučné stezky o délce cca 130 km, která propojí území 3 MAS a povede z Chotěboře do Humpolce. Součástí naučné stezky jsou naučné tabule, směrové tabule a odpočívadla. V rámci projektu dále vznikly mapové podklady, podklady GPS pro průchod a průjezd naučné stezky na kole, www stránky, multimediální prezentace, propagační materiály a exkurze na zrealizovanou naučnou stezku. 

 

Projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova v prioritní ose IV. Leader, opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce, záměr a) Realizace projektu národní spolupráce.

 

Celkové výdaje projektu činily 3 456 700,- Kč.

 

Žadatelé získali na realizaci projektu 90 % dotaci, která činila 3 111 030,- Kč.

 

Zbývající náklady dofinancovali žadatelé ze svých vlastních zdrojů.

 

Realizace projektu probíhala v roce 2012.

 

Multimediální prezentaci k projektu Cesta poznání si můžete prohlédnout zde.


 

 
 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

© 2012 Stezka poznání

Na začátek stránky ↑