Slavnostní otevření Stezky poznání 14.9.2012

Dne 14.9.2012 se na náměstí T.G.Masaryka v Chotěboři konalo slavnostní otevření Stezky poznání, na jejímž vzniku se podíleli tři místní akční skupiny působící v Kraji Vysočina - Královská stezka o.p.s., Podhůří Železných hor, o.p.s. a Společnost pro rozvoj Humpolecka o.s. 

 


 

Otevření Stezky poznání započalo ve 14:00 za hudebního doprovodu Dechového orchestru ZUŠ mladých z Chotěboře.

Ve 14:45 pronesli úvodní slova předsedkyně správní rady Královské stezky paní Jaroslava Dvořáková, předsedkyně správní rady Podhůří Železných hor a zároveň starostka města Chotěboř paní Eliška Pavlíková a ředitel Podhůří Železných hor pan Jiří Zápotočný.

Celým odpolednem provázel Promo tým Hitrádia Vysočina, který si vedle hudby a moderování celé akce připravil volnočasové aktivity pro děti - taneční soutěže nebo malování na obličej.

Součástí odpoledního programu byla rovněž možnost využít skákací hrad, vyzkoušet skákací boty, prohlédnout a nakoupit výrobky od neziskových organizací Fokus Vysočina a Benediktus a výrobky chráněné dílny, kovářské výrobky, malované sklo a trička nebo výrobky od DDM Junior.

Informace o projektu spolu s propagačními materiály nejen o projektu, ale i o místních akčních skupinách, Programu rozvoje venkova, fondech Evropské unie nebo Celostátní sítě pro venkov a mnoho dalších poskytovali pracovníci zapojených MAS v jednom ze stánků.

Během odpoledne dále vystoupily mažoretky z Chotěboře, Vilémovské boubelky a děti z TJ Sokol Maleč se skladbou ze všesokolského sletu.

Občerstvit se lidé mohli u výčepu Chotěbořského pivovaru a grilované prase a další pochoutky mohli ochutnat u stánku SDH Chotěboř.

Celá akce skončila po 17 hodině. Celkem se otevření Stezky poznání zúčastnilo cca 300 osob.

Videa ze slavnostního otevření Stezky poznání a multimediální prezentaci projektu si můžete prohlédnout zde.

© 2012 Stezka poznání

Na začátek stránky ↑