Zastávka Čachotín - stanoviště č. 19

V obci Čachotín se nachází jedna zastávka Stezky poznání, kde naleznete naučnou tabuli, směrové tabule, aktuální infotabuli a trhací mapy.


 

Historie:

Nejstarší zmínka o obci Čachotín je z roku 1351. Významnou roli v osidlování okolní krajiny sehrála tzv. Libecká stezka, procházející blízkým městem Chotěboř a také přítomnost hornin bohatých na stříbrnou rudu, která zde byla ve středověku těžena. Jméno vesnice vzniklo příponou –ín z osobního jména Čachota a znamenalo Čachotův dvůr. Reliéf okolí obce má převážně plochý charakter, nejvyšší vrcholky dosahují 590 m n.m. (vrch Remonštangle). Z jeho vrcholku je velký rozhled do krajiny a můžeme z něj spatřit Lipnici nad Sázavou či Havlíčkovu Borovou. Na západ od vsi se nachází památný buk v Boučí. Tradiční akcí je v obci ,,Vavřinecká pouť“ konaná druhou srpnovou neděli. Tato pouť souvisí s nejvýznamnější památkou obce – kostelem sv. Vavřince. Kostel je v základech gotický, za třicetileté války byl však zcela zničen. Jeho dnešní podoba je barokní s lidovými prvky. V kostele se nachází hrobka svobodných pánů Bechyňů z Lažan, majitelů zámku a statku v Rozsochatci, z roku 1833.

 

Zajímavá místa v okolí obce Čachotín:

1. Kostel sv. Vavřince

Kostel byl původně v základech gotický, nyní je však jeho podoba barokní s lidovými prvky. V kostele sv. Vavřince se nachází hrobka pánů Bechyňů z Lažan z roku 1833.

2. Památný buk v Bouči

Na jihozápad od vsi se nachází památný buk v Boučí s obvodem úctyhodných 7,1 m, výškou 27 m, výškou i šířkou koruny 25 m a s odhadnutým stářím 350 let.

3. Samota v Bouči

Na samotě v Bouči vzniká nová vodní plocha a rodinný dům s možností ubytování. V blízkosti tohoto penzionu můžeme nalézt památný buk (viz výše). 

4. Gerstein – Zálesí

Směrem na osadu Zálesí (cca 1,5 km) můžete navštívit srub Gerstein. Tento srub byl vystavěn ze 120 let starého smrkového dřeva ve stylu středověké tvrze a nabízí nevšední ubytování.

5. Pomník Josefa Sobotky

Pomník připomíná slavného rodáka Josefa Sobotku a je umístěn níže pod návsí. Legionář, který byl popraven Rakušany na konci 1. světové války v Itálii. Po válce byly jeho ostatky slavnostně převezeny do Prahy a pietně uloženy. Pohřbu se tehdy zúčastnil i TGM, členové vlády i zástupci spojeneckých armád. 

 

Pověst:

Pověst se vztahuje k čachotínskému kostelu. Z Rozsochatce k místu kdysi zvaném Gerstein byl les zvaný Hájka. Tam bývala studánka se zázračnou vodou, která uzdravovala oční nemoci. Podle vyprávění u studánky stávala kaple sv. Vavřince, která byla později přeložena do Čachotína. Na původním místě však ještě dlouho bývalo slyšet zvonění. 

© 2012 Stezka poznání

Na začátek stránky ↑