Zastávka Čečkovice - stanoviště č. 4

V obci Čečkovice se nachází jedna zastávka Stezky poznání, kde naleznete naučnou tabuli, aktuální infotabuli, lavičku, odpočívadlo a trhací mapy.


 

Historie:

První písemná zmínka o obci je z roku 1314 podle zápisku „Stezka Liběcká“. Podle zápisů vilémovského kláštera datovaného rokem 1542 jí dodával význam jen poplužní dvůr, který byl nejprve majetkem vilémovského kláštera a později Ronovského panství. Jméno vesnice není bez zajímavosti, po dlouhá staletí je v názvu ukryto jméno zřejmě prvního majitele Czeczek. Odtud název „ves Cziecskowicze“- ves lidí Čečkových. V roce 1930 zde bylo 36 čísel popisných a 175 obyvatel. Od roku 1990 je obec opět samostatná, má 44 popisných čísel a žije zde 83 obyvatel (stav v r. 2012).

Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci.  K občanské vybavenosti sem patří obchod se smíšeným zbožím. Od roku 1958 zde působí spolek Sbor dobrovolných hasičů.  Pořádají se tu také tradiční akce jako je maškara, pálení čarodějnic, stavění máje a dětský den. Uprostřed obce s tradiční zástavbou stojí dřevěná zvonička z roku 1995 (r. 2012 rekonstruována) a křížek. Směrem na Jeřišno stojí dřevěný kříž, který byl 11. července 1948 vysvěcen a údajně jsou pod ním pochováni švédští vojáci z třicetileté války. Obcí vede trasa oblíbených  cyklostezek, které jsou  budovány  v oblasti  mikroregionu Podoubraví  a navazují na síť nadregionálních a dálkových cyklotras na území České republiky.

 
Zajímavá místa v Čečkovicích a okolí:

1. Zvonice

Zvonice stojí na návsi a byla opravena v roce 2012.

2. Dřevěný kříž  

Dřevěný kříž naleznete na konci obce ve směru Jeřišno. Je postavený v místě, kde jsou údajně pohřbení švédští vojáci z třicetileté války.

3. " Stírka "

"Stírku" naleznete v pravé části návsi - pod kořeny dvou mohutných jasanů vyvěrá pramen pitné vody - donedávna nejkvalitnější voda v okolí (v současnosti je pramen znečištěn chemickou ochranou rostlin).

© 2012 Stezka poznání

Na začátek stránky ↑