Zastávka Čejov - stanoviště č. 27 a č. 28

V obci Čejov se nachází tři zastávky Stezky poznání, kde naleznete naučné tabule, směrové tabule a stojan na kola.


 

Historie:

Počátky obce se kladou do poloviny 13. století, kdy celý kraj načas ovládl řád německých rytířů a zahájil zde těžbu stříbra. Historie obce je od počátku spjata s historií Humpolce. Čejov patřil a patří hřbitovem a farou k Humpolci. První písemnou zmínku o existenci osady, ležící jen 3 km severně od Humpolce, nacházíme v přídomku domácího vladyky z Čejova (1370 „fratres de Czeyew“). Po vsi se dále psali Miroslav (1384-1409), Ctibor (1370) a Jakůbek (1440-52).

Víme, že užívali znaku orlice s patrně korunovanou lidskou hlavou, v klenotu volské rohy. Jde vlastně o harpyji, v naší heraldice velmi vzácně se vyskytující (známe ji především ze znaku bývalého Východního Fríska, zakomponovaného do velkého erbu v našich zemích po dlouhá staletí usazeného knížecího rodu Lichtenštejnů).  Nejpozději koncem 15. století se Čejov dostal do majetku bohatých Trčků z Lípy, sídlících na hradě v Humpolci (později zvaném Orlík). V r. 1560 prodal Zdeněk Trčka z Lípy hrad s Čejovem Janovi ml. z Říčan (+1577), po němž dědil jeho syn Jan Jiří (+1583). Jeho ovdovělá manželka Johanka, roz. Čejková z Olbramovic prodala v r. 1588 panství Kryštofu Karlovi z Roupova, jenž v r. 1601 přikoupil k Humpolci nedaleký Herálec. Součástí spojeného humpolecko-heráleckého panství zůstal Čejov až do zániku patrimoniálního zřízení v r. 1848. 

Název vesnice se dá vysvětlit dvojím způsobem. Obec Čejov založil jakýsi Čej. Postupným zkrácením a změnou souhlásky vzniká název Čejov. Druhý pramen odvozuje název od staročeského křestního jména Bohu-čej. Znamená to, člověk milující a očekávající Boha. Dodnes zůstalo běžným jménem Bohuslav a Bohumil. Na území této obce má hlášený trvalý pobyt kolem 480 obyvatel. Čejov se dále dělí na dvě části, konkrétně to jsou Čejov a  Hadina. V obci je základní škola nižšího stupně a mateřská škola. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hřiště a další sportoviště. 

 

Zajímavá místa v Čejově a okolí:

1. Kaplička sv. Jana Nepomuckého

Kaplička se nachází v centru obce a 25.5.1811 ji farář Augustin Vrzák vysvětil.

2. Žulová boží muka

Na území obce se nacházejí dvoje žulová boží muka.

3. Rybník Hadina

Nový chovný rybník Hadina byl zkolaudován v roce 2009. Podle starých map se rybník kdysi v těchto místech nacházel a jmenoval se Velký nebo Velký Humpolecký. Rybníky s podobnými názvy už ale v okolí jsou a proto bylo nutné najít název, který bude jednoznačný a nebude pochyb o tom, o který rybník se jedná. Protože se část Humpolce, která se nachází pod rybníkem, jmenuje Hadina, byl podle toho pojmenován. Rybník má rozlohu 12 ha, délka hrází je 260 m, největší hloubka je 4,5 m.

4. Plíhalovský rybník

Plíhalovský rybník se nachází v obci Čejov asi 3 km severovýchodně od města Humpolec směrem na Světlou nad Sázavou. Asi 6 km od sjezdu z dálnice D1 exit Humpolec a kilometr od nově otevřeného rybníku Hadina u Humpolce. Rybník představuje možnost koupání.

5. Závodiště Zlatá podkova

Na zajímavé trati závodiště Dusilov se pořádají závody, zejména Mistrovství ČR a mezinárodní závody, závody jsou pořádané Jezdeckým klubem Humpolec i Školním statkem Humpolec. Na konci srpna se vždy konají soutěže Zlaté podkovy.

 

Pověst:

Bezhlavý kozel

V Čejově běhával v noci bezhlavý kozel s krvavýma nohama. Na konec vždy skočil do obecního rybníka. U kterého stavení se postavil na zadní nohy, tam do rána někdo zemřel. 

Divá žena

V Čejově lovili obecní rybník. Starý Tomek vylovil z vody malou truhličku na zámek zavřenou a chtěl vědět, co v ní je. Truhličku odemkl a tu z ní vyskočila divá žena a křičela: "Musíš umřít, musíš umřít!" Ale Tomek se nezalekl a přemýšlel, jak by ženu ošálil. Klekl před ní na zem a prosil, aby mu ještě jedno přání vyplnila. "Mluv tedy!" rozkřikla se. Tomek jí prosil, aby mu ukázala, jak se mohla vejít do tak malé truhličky. Divá žena uposlechla. Jak tam vlezla, Tomek rychle přiklepl víko, zámek zavřel a truhličku vší silou mrštil do vody a utíkal k domovu. 

Hejkadlo

Čejovský Semrád šel jednou časně ráno do lesa. Po chvíli uslyšel pod stromem volati: "Hou, Hou, Hahou!" Šel po hlase a pod stromem našel malé dítě. Jak ho děcko spatřilo, začalo se po Semrádovi natahovat a rostlo a rostlo až do výše okolních stromů. Semráda přejel  mráz po zádech, neboť poznal, že je to hejkadlo a tak se dal na útěk k domovu. 

Znamení smrti

K večeru se nám rozstonala babička. V noci se strhla bouře, blesky se křižovaly. Když jsme již všichni spali, zaťukal někdo třikrát na okno. Probudili jsme se a ptáme se kdo to. Ale nikdo se neozval. Když jsme se ráno probudili, byla babička mrtvá.

Skála u Čejova

Na východ od Čejova je paseka, ve které je plno skal. O největší z nich jde pověst, že z ní vychází na Bílou sobotu procesí. Skála se otevře, z ní vyjde kněz a za ním dav lidu. Všichni zpívají a ministranti zvoní. Když skálu obejdou, vejdou do skály a všechno zase ztichne.

© 2012 Stezka poznání

Na začátek stránky ↑