Zastávka Jeřišno - stanoviště č. 3

V obci Jeřišno se nachází jedna zastávka Stezky poznání, kde nalzenete naučnou tabuli, směrovou tabuli, aktuální infotabuli, odpočívadlo, stojan na kola, trhací mapy a lavičku.


 

Historie:

Jeřišno leží v Doubravské  brázdě na území Chráněné krajinné oblasti  Železné hory,  v nadmořské výšce 375 m, 12 km severně od města Chotěboř. Má  katastrální výměru 10,18 km²  První  písemná  zmínka  (PPZ) pochází z roku 1406. K Jeřišnu patří místní části Heřmaň (PPZ  1352, 377 m n. m.), Podhořice (PPZ  1556, 460 m n. m.), Vestecká Lhotka (PPZ  1542, 378 m n. m.) a Chuchel (PPZ  1257, 387 m n. m.).

V obci působí  TJ Viktoria Jeřišno, Sbor dobrovolných hasičů a Občanské sdružení Fantazáci. Obcí protéká romantická říčka Doubrava, která tvoří řadu malebných zákoutí a neodmyslitelně patří ke kolorytu života místních lidí. Doubravka, jak se jí také říká, pramení ve Žďárských vrších v rašeliništi u Radostína v 626 m n.m.  a vlévá se jako levostranný přítok do Labe u Záboří nad Labem v 198 m n. m. Délka jejího toku je 88,34 km a plocha povodí  591,4 km². Na řece Doubravě byla v letech 1910 – 1913 vystavěna vodní nádrž Pařížov. Hráz této nádrže je technickou památkou.

Blízkost a romantiku řeky můžeme vnímat na cestě z Jeřišna přes Vesteckou Lhotku až do Chuchle. Obec Jeřišno leží na území Národního geoparku Železné hory, který byl vyhlášen v dubnu 2012. Jedná se o prestižní ocenění geologicky ojedinělé oblasti.

 

Zajímavá místa v Jeřišně a okolí:

1. Chuchelská stráň

Chuchelská stráň je přírodní památka nedaleko obce Jeřišno. Důvodem ochrany tohoto území je výskyt zachovalých, druhově bohatých teplomilných travinných společenstev sveřepových luk s mozaikou křovin na jižně orientované opukové stráni.

2. Vodní nádrž Seč (Chrudimka)

Seč je údolní přehradní nádrž na toku řeky Chrudimky. Hráz postavená v letech 1925 až 1934 je zděná a byla postavena ze žulových bloků mezi skalisky, na nichž se nacházejí zříceniny hradů Oheb a Vildštejn. Výška hráze činí 42 m a její šířka v koruně 165 m. Zadržuje 22 milionů m³ vody. Přehrada zatopila kromě jedenácti obytných domů a jednoho velkého statku čtyři mlýny, čtyři pily a tírnu lnu.

3. Vodní nádrž Pařížov (Doubrava)

Vodní nádrž Pařížov je gravitační přehrada z lomového zdiva na řece Doubravě.Hráz přehrady je technickou památkou. Hráz je postavena z lomového kamene. V roce 1992 zde bylo rozhodnuto o zřízení malé vodní elektrárny. 

© 2012 Stezka poznání

Na začátek stránky ↑