Zastávka Jilem - stanoviště č. 18

V obci Jilem se nachází jedna zastávka Stezky poznání, kde naleznete naučnou tabuli, směrové tabule, aktuální infotabuli a trhací mapy.


 

Historie:

Obec Jilem leží na severním okraji Českomoravské vrchoviny, uprostřed České republiky, v kopcovité krajině s nadmořskou výškou kolem 550 m. Většina katastrálního území je, prostřednictvím Jiříkovského potoka, odvodňována říčkou Sázavkou do řeky Sázavy. Pouze jižní část katastrálního území je odvodňována do řeky Sázavy prostřednictvím Jilemského a Čachotínského potoka (přítoky Břevnického potoka). Obec Jilem vznikla v blízkosti tzv. Haberské stezky, která spojovala župu Brněnskou a župu Čáslavskou. Název obce je pravděpodobně odvozen od stromu jilmu, který zde byl bohatě zastoupen. 

Na východním okraji obce stávala sklářská huť, která vyráběla barevné sklo a pracoval zde i pozdější zakladatel skláren Kavalier ve Světlé nad Sázavou. Dne 22. října 2008 byl poslaneckou sněmovnou České republiky obci udělen znak a vlajka. Archivní průzkumy dokázaly, že obec Jilem v minulosti pečetila vlastním pečetním znamením s obrazovým obsahem. V roce 2010 byla dokončena výstavba nového víceúčelového hřiště s umělým povrchem, které slouží ke sportovnímu vyžití občanů obce. Na tomto hřišti se každoročně pořádají tradiční nohejbalové turnaje.

 

Zajímavá místa v obci Jilem a okolí:

1. Huť

Na východním okraji obce stávala sklářská huť, která vyráběla barevné sklo a pracoval zde i pozdější zakladatel skláren Kavalier ve Světlé nad Sázavou.

2. Památná lípa

Památná lípa se nachází cca 1 km za obcí Jilem při silnici na Chotěboř.

3. Kaple Nanebevzetí Panny Marie

Kaplička na návsi v obci Jilem pochází z roku 1834, ale její základy pocházejí pravděpodobně již ze středověku. Do současné podoby byla přestavěna na přelomu 19. a 20. století. Místní zvon byl za první světové války zkonfiskován pro válečné potřeby a znovu nainstalován ve dvacátých letech 20. století.

4. Kostel sv. Vavřince v Čachotíně

Kostel sv. Vavřince je v základech gotický, za třicetileté války byl však zcela zničen. Dnešní podoba je barokní s lidovými prvky. V kostele se nachází hrobka Bechyňů z Lažan. 

© 2012 Stezka poznání

Na začátek stránky ↑