Zastávka Kaliště - stanoviště č. 38 - č. 40

V obci Kaliště se nachází tři zastávky Stezky poznání, kde naleznete naučné tabule, směrové tabule, odpočívadla pro děti a pro dospělé. 


 

Historie:

Obec Kaliště leží 8 km severozápadně od Humpolce v nadmořské výšce 601 m. Na sever od Kališť je táhlý zalesněný vrch Melechov. První písemná zmínka o obci je z roku 1318. Do katastru obce patří: Háj, Staré Hutě, Holušice a Podivice. Obec má ve svém středu dva rybníky. V rybnících se nejčastěji chovají tyto ryby: kapr obecný, amur bílý, candát obecný, lín obecný, okoun říční a štika obecná.

Z okolí obce jsou kouzelné pohledy na Vrchovinu a na legendární Blaník. V Kalištích se dne 7. 7. 1860 narodil Gustav Mahler, významný světový skladatel a dirigent. Ve čtyřech měsících se s rodiči přestěhoval do nedaleké Jihlavy. V domě je dnes penzion a pořádají se zde koncertní vystoupení. Nedaleko obce se nachází bývalá kovárna Na Bělici, která sloužila pro okolní obce. Od 70. let minulého století je objekt využíván jako rekreační středisko sloužící převážně dětem.

V nedaleké místní části Staré Hutě se v historii vyrábělo duté sklo z místních surovin. Poprvé je místní část Podivice uváděna v roce 1352 jako součást zboží Dolní Kralovice. V té době se vesnice nazývala Podiewicz. V 16. a 17. století vlastnila Podivice rodina Trčků z Lípy. Obec Podivice obdržela své jméno zřejmě po kanovníkovi Vyšehradské kapituly Podivovi. Toto jméno bylo v té době běžným staročeským jménem a označovalo člověka nezvyklého chování - podivína. Nedaleko obce, na úbočí vrchu Šafranice, se nachází poutní místo Křižná nebo také Husitská studánka, ze které pramení po staletí zázračná léčivá voda.

 

Zajímavá místa v Kalištích a okolí:

1. Přírodní rezervace Pařez

Zdejší mokřadní rostlinná společenstva na březích rybníka jsou významnou lokalitou ohrožené třiny nachové, která se zde nachází na jediném místě v republice. Území má celkovou rozlohu 4,38 ha a bylo vyhlášeno v roce 1985.

2. Kostel sv. Jana Křtitele 

Kostel byl postaven v roce 1812 v pozdně barokním slohu. Na jeho věži se nachází zvon z roku 1532. 

3. Lom "V Háji" Podivice

Pod vsí byl na jaře 1939 otevřen lom „ V Háji“. Pro místní občany to byla jedna z mála pracovních příležitostí. Zde se těžila dvojslídná, středně zrnitá  lipnicko - melechovská žula. Používala se na stavbu dálnice Praha – Brno a přehrady Švihov. Na stavbu mostu přes Želivku se vytěžilo 2 000 m3 kamene. Lom svoji činnost ukončil v roce 1975.

4. Kaple Podivice

Na návsi se nachází pěkná kaplička s věžičkou z 19. století. Původní zvon byl odebrán za první světové války, nový byl zavěšen v roce 1922. Vedle kapličky je litinový kříž na kamenném podstavci z roku 1861.

5. Čertův kámen a křížový kámen Staré Hutě

V lesíku nad opuštěným žulovým lomem se skrývá přírodní skalka zvaná Čertův kámen, na které se nacházejí vodní mísy.  Mezi další zajímavost se řadí křížový kámen s letopočtem 1491, který najdete v nedalekém lesíku.

6. Husitská studánka

Husitská (Křižná) studánka se nachází na úpatí vrchu Šafranice nedaleko silnice vedoucí z Horních Pasek do osady V horách (odkud silnice dále pokračuje nahoru na Kaliště nebo dolů k Zahrádce). Ke studánce dojedeme lesní cestou, která odbočuje asi 100 m před koncem lesa ze silnice doprava. Cesta mírně klesá, vzdálenost od silnice je několik stovek metrů.  Studánka leží na dolním konci mýtiny, na opačném konci stojí kaple, mezi nimi křížek z r. 1845. Každoročně se zde první srpnovou neděli konají poutě a slouží mše. V r. 2006 byla studánka opravena. V minulosti vedla kolem studánky z Rejčkova do Zahrádky zelená turistická značka. Trasa byla zrušena, značky zamalovány.

 

Pověst:

Pověst o vzniku obce vypráví, že v těchto místech bylo mnoho lesů a močálů - kališť, kde stávaly tři chatrče uhlířů. Ti zde pálili dřevěné uhlí. Při jednom z honů mladý kníže pronásledoval divokou svini, avšak zapomněl na opatrnost a zapadl do bažiny. Při volání o pomoc jej uslyšel uhlíř Všebor, který právě pálil uhlí a knížete zachránil. Kníže mu děkoval a ptal se na jméno této osady. „Nemá jméno“ řekl uhlíř, "tedy se bude jmenovat Kaliště."

© 2012 Stezka poznání

Na začátek stránky ↑