Zastávka Lučice - stanoviště č. 22

V obci Lučice se nachází jedna zastávka Stezky poznání, kde naleznete naučnou tabuli, směrové tabule, aktuální infotabuli a trhací mapy.


 

Historie:

Obec Lučice se nachází 10 km severozápadně od města Havlíčkův Brod. Obec Lučice byla pravděpodobně založena ve 13.století (archivní doklady se nedochovaly z důvodu vyhoření hradu Lipnice, kde byly uloženy). První zmínka o obci je však až z roku 1352, a to tzv. rejstříku desátkovém. Byl to typ osady zvané ,,okrouhlice“. Jak již samotný název napovídá, její jméno je odvozeno od luk a lučin, kterými jak se dříve psalo Luczicze, byla a je dosud obklopena. 

Dominantou obce Lučice je kostel sv. Markéty, budova školy s věžními hodinami z roku 1922, pomník věnovaný padlým z I. světové války a lihovarský komín. Krásnou památkou je teké smírčí kříž.

 

Zajímavá místa v obci Lučice a jejím okolí:

1. Kostel sv. Markéty

Gotický kostel sv. Markéty v Lučici na návsi pochází z 1. poloviny 14. století, významné stavební úpravy pocházejí z gotiky pozdní. Svatyně je jednolodní, obdélníkového půdorysu, s polygonálním presbytářem a hranolovou věží. V lodi se dochovala vrcholně gotická okna s kružbami a pozdně gotický portál ve tvaru oslího hřbetu.

2. Žižkova studánka a bysta

Studánka se nachází v lesích 1 km od místní části Malčína - Dobrá Voda v bývalé oboře Jana Welze. Podle pověsti  z ní pil Jan Žižka při pronásledování křižáků k Havlíčkovu Brodu.

3. Památný strom

Tzv. Žižkův buk v Dobré Vodě (místní části Malčína) je opředen řadou pověst. V soutěži Strom roku v roce 2008 obsadil jedno z předních míst.

4. Smírčí kříž

Na okraji obce, při cestě na Janovec, se dochoval pískovcový smírčí kříž. 

 

Pověst:

Ke vzniku Lučice se váže i pověst. Údajně obec vznikla ve 13. století, kde jako první byl postaven kostel, který je zasvěcen svaté Markétě. K severnímu boku presbytáře přiléhá sakristie, o níž se v Lučici tradovalo, že je pozůstatkem staré původní kapličky.

© 2012 Stezka poznání

Na začátek stránky ↑