Zastávka Miřátky - stanoviště č. 17

V místní části obce Vepříkov - Miřátky se nachází dvě zastávky Stezky poznání, kde naleznete naučnou tabuli, směrové tabule, aktuální infotabuli, trhací mapy a bedýnksu s keškou.


 

Historie:

Doba vzniku obce není přesně známa. Je však nepochybné, že původní obec Miřátky se nacházela asi dva kilometry severozápadně od současné zástavby, blíže k městu Habry. Poloha původní vesnice se dá poměrně přesně určit, neboť ještě v padesátých letech minulého století zde byly patrny pozůstatky po původní vesnici a to například pozůstatek rybníčku při cestě do obce Rybníček, zbytky roubené studně a kamenné žlaby. Přesto, že není přesně známo, kdy původní obec zanikla, lze se domnívat, že se tak stalo v souvislosti s bitvou u Vilémova v únoru 1469, mezi Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem. 

Historicky byla obec Miřátky vždy součástí Haberského panství. První zmínky o tomto kraji se datují rokem 1101, kdy jsou v Kosmově kronice poprvé zmíněny Habry. Obec Miřátky měla zemědělský charakter a převážná část obyvatel pracovala v zemědělství. S ohledem na obtížné podmínky obživy došlo k tomu, že někteří obyvatelé odešli za prací do ciziny. V období mezi dvěma světovými válkami se obyvatelé obce živili rovněž převážně zemědělstvím. V obci byly dvě hospody, byl zde vystavěn družstevní lihovar, a to na pozemku v k.ú. Habry, který nyní slouží jako bioplynová stanice.  Škola v obci nebyla a děti docházeli do dnes již neexistující školy do Proseče a do Habrů. Do roku 1960 byla obec samostatná a od roku 1961 jsou Miřátky místní částí obce Vepříkov. 

 

Zajímavá místa v místní části Vepříkova – Miřátkách:

1. Roubenka

První písemná zmínka o roubence pochází z roku 1750. Nyní je roubenka po rekonstrukci.

2. Křížek

Křížek stojící u silnice ve směru na Habry.

3. Přírodní rezervace Havranka

Přírodní rezervace Havranka se nachází na soutoku Jiříkovského a Vepříkovského potoka. Velká část rezervace se nachází na místě zaniklého rybníka, jehož zbytky hráze jsou dodnes patrné v její západní části. Je zde možné spatřit řadu ohrožených druhů rostlin i živočichů.

4. Obora se zvěří

Při silnici na Habry od Miřátek je obora se živou zvěří. Je zde možné pozorovat daňky, laně, jeleny, muflony či divoká prasata. Každý rok je zde možné najít nové přírůstky a pozorovat chování zvěře. 

© 2012 Stezka poznání

Na začátek stránky ↑