Zastávka Nová Ves u Chotěboře - stanoviště č. 8

V obci Nová Ves u Chotěboře se nachází jedna zastávka Stezky poznání, kde naleznete naučnou tabuli, směrovou tabule, aktuální infotabuli, odpočívadlo pro děti a pro dospělé, stojan na kola, lavičku a bedýnku s keškou.


 

Historie:

Obec Nová Ves u Chotěboře byla založena ve 13. století a leží v blízkosti řeky Doubravy. Nad obcí se vypínají Železné hory. K obci Nová Ves patří osady Nový Dvůr, Podlesí, Zastráň a Bezlejov. 

Nová Ves, ležící nad údolím Doubravy, je osídlena asi od 1. poloviny 12. století. Zakladatelem obce je rytíř Mstislav a rok 1288 je rokem jejího založení. Nová Ves se zpočátku jmenovala Fojtova Ves, německy Voitsdorf . V listině z roku 1554 je jmenována jako Nová Ves za Chotěboří, později jako Nová Ves blíž Chotěboře a od roku 1654 je nazývána Novou Vsí u Chotěboře. 

V roce 1709 koupil Novou Ves svobodný pán Albrecht Kapoun ze Zubří a Svojkova. Dal zbudovat samotu Zastrání a Podlesí a také postavil zámek. Za téměř devadesát let obec změnila několik majitelů. V roce 1798 přichází do Nové Vsi rod baronů de Fin.  Velké zásluhy si získala především choť Františka de Fin, paní Johana, protože dala v roce 1813 vystavět školu a o dva roky později se začal stavět kostel a byl zbudován hřbitov. 

Roku 1835 se majitelem zámku a velkostatku v Nové Vsi stává rod Bergerů. V roce 1873 koupil velkostatek baron Mayran. Ten dal zbudovat zcela nový zámek. Starý zámek byl zbourán a byl z něho ponechán jen zahradní domek. Nový zámek byl stavěn podle plánu vídeňského stavitele, který si s sebou přivezl i své dělníky a celá stavba trvala v roce 1880 pouhé čtyři měsíce. 

Po smrti barona  v roce 1894 zakoupili zámek Ing. Alois Mixa s chotí. V té době se na zámku scházelo mnoho hostů. Bylo to tím, že obě starší dcery Jarmila Šťastná a Terezie Koséová měly značné výtvarné nadání, studovaly na soukromých malířských a sochařských školách v Praze, a zvaly své přátele a učitele na zámek v Nové Vsi. Terezie Koséová napsala několik básnických knih pod pseudonymem Terezie Dubrovská a svého času byla i klavírní virtuózkou. 

Poslední majitelkou zámku byla Ludmila Mixová provdaná Hippou, která se v roce 1951 odstěhovala do  Francie. V roce 1948 se zámek i statek staly majetkem Československého státu. Roku 1951 byl zámek převzat pro sociální účely a byl zde zbudován dětský domov. V Nové Vsi a přilehlých osadách žije necelých 600 obyvatel (údaj k roku 2012).

 

Zajímavá místa v Nové Vsi u Chotěboře a okolí

1. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel sv. Jana Nepomuckého je zajímavá stavba ve tvaru kříže. Ke kostelu přiléhají nižší přístavky sakristie s předsíní, oratoří a dvěma bočními oltáři mezi rameny, takže celek tvoří osmiúhelník. Kostelní věž je čtyřboká, užší, v rozích s opěráky. Zařízení kostela je novodobé. Původně byly v sanktusníku tři malé zvonky. Ve dvacátých letech dvacátého století byly do věže umístěny dva zvony, zrekvírované za 2. světové války.

2. Zámek

Zámek stojí na mírném návrší v parku v centru obce nedaleko kostela. Je zde umístěn dětský domov a veřejnosti není přístupný.

3. Rouzeň

Zaniklá osada na návrší nedaleko obce.

 

Pověst:

Podle místní pověsti je však počátek obce úzce spjat se zaniklou osadou na nedalekém návrší na Rouzeni. O Rouzeni existují dvě verze pověsti. V první se tvrdí, že osada Rouzeň byla zničena v bojích 1279 po porážce českého krále Přemysla Otakara II. na Moravském poli. Druhé znění uvádí, že se tak stalo až po vpádu Matyáše Korvína do našeho kraje roku 1469. V některých vědeckých pracích se oba údaje kombinují. Tvrdí se v nich, že osada byla poprvé spálena roku 1279 a pak znovu postavena a definitivně zničena roku 1469 a nebyla obnovena na témže místě pro nedostatek vody. Místní pověst ještě dodává, že nová osada byla založena asi o kilometr dále od Rouzeně a byla nazvána Novou Vsí. 

© 2012 Stezka poznání

Na začátek stránky ↑