Zastávka Proseč - stanoviště č. 41 a č. 42

V obci Proseč se nachází dvě zastávky Stezky poznání, kde nalezenete směrové tabule, naučné tabule, odpočívadlo pro děti a pro dospělé a bedýnku s keškou.


 

Historie:

Písemné zmínky o Proseči jsou velmi pozdní, neboť pocházejí až z 90. let 14. století. Tehdy, roku 1391, je zmiňován Ondřej z Proseče a bratři Hroch a Beneš. Následující zmínka je ještě o více než dvacet let mladší. Roku 1415 přivěsili své pečeti na stížný list české šlechty, zaslaný do Kostnice na protest proti upálení Mistra Jana Husa, kromě jiných okolních feudálů rovněž Jaroš z Proseče a Jan z Proseče. Vzhledem k blízkosti jiného stejnojmenného zboží není ovšem jasné, který z nich držel tento statek. V roce 1440 se účastnil krajského sjezdu Bohuněk z Proseče. Jelikož s ním byl na sjezdu přítomen rovněž Petr z blízkých Lhotic, je jisté, že Bohuněk držel naši Proseč. Na ní se připomíná ještě v roce 1442. To je však poslední doposud známá přímá zmínka o prosečském zboží a jeho majitelích z 15. století. Snad ještě během druhé poloviny téhož věku bylo připojeno k nedalekému panství hradu Lipnice (nad Sázavou) známého rodu Trčků z Lípy. Tvrz byla poté majiteli opuštěna a zpustla, neboť v roce 1538 je uváděna již jen ves. 

 

Zajímavá místa v Proseči a okolí:

1. Gotická tvrz

O gotické tvrzi, kterou v Proseči vystavěl neznámý majitel, neexistuje v pramenech přímá zmínka. Na její existenci proto soudíme pouze na základě predikátů majitelů. Vznikla pravděpodobně až na konci 14. století. Neznámý majitel ji vystavěl v jihovýchodní části vsi, poblíž bývalého poplužního dvora. Dodnes se z ní dochovalo impozantní torzo obytné věže čtverhranného půdorysu o straně dlouhé přibližně 8,4 m. Stavba sama, vybudována z pravidelně řádkovaného zdiva, měla velice pečlivě vyzděná nároží z velkých přitesaných kvádrů. Při tloušťce zdiva asi 1,8 až 1,9 m v  přízemí byla minimálně jednopatrová. Přízemí o vnitřních rozměrech 4,7 x 4,8 m bylo plochostropé. Vstup do něho vedl od západu otvorem s pozůstatky hluboké kapsy pro závoru zajišťující dveře. Vzhledem k její existenci je možno předpokládat, že se jedná o původní vstup do gotické stavby. Osvětlení přízemí zprostředkovávalo střílnovité okénko v protilehlé východní stěně. Jelikož z patra se dochovaly pouze nízké zbytky obvodového zdiva bez zbytků okenních či jiných otvorů, jeho podobu neznáme. Podobně není jasný celkový rozsah budovy. Ve srovnání s obdobnými stavbami v blízkém okolí je však více než zřejmé, že věžovitá obytná budova obsahovala minimálně dvě patra. Byla to zřejmě jediná obytná a obranná stavba celé tvrze. Ve svém celku nápadně podobná např. nedalekému Melechovu. Opevnění prosečské tvrze se nedochovalo. Na základě analogií lze předpokládat, že je tvořil příkop s valem, který obklopoval vlastní areál. Prosečská tvrz je příkladem velice jednoduchého panského sídla příslušníků nižší šlechty na české vesnici z konce 14. věku. 

2. Dolní rychta

Dolní rychta je rybník s možností koupání nedaleko obce Proseč.

3. Řečický rybník

Řečický rybník je rybník s možností koupání nedaleko obce Proseč.

4. Brádla 

Brádla jsou nejvyšším bodem obce Proseč a leží v nadmořské výšce 626 m. Na vrcholu se nachází vysílač.

© 2012 Stezka poznání

Na začátek stránky ↑