Zastávka Rozsochatec - stanoviště č. 20

V obci Rozsochatec se nachází jedna zastávka Stezky poznání, kde naleznete naučnou tabuli, směrové tabule, aktuální infotabuli, odpočívadlo a sezení, odpočívadlo pro děti, trhací mapy a bedýnku s keškou.


 

Historie:

Rozsochatec leží na obou březích Břevnického potoka, pravobřežního přítoku řeky Sázavy v nadmořské výšce 472 m a jeho katastrální území zaujímá 924 ha. Součástí obce je i místní část Jahodov. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1283, kdy se v jedné listině uvádí svědek Jan řečený Moraws z Rozsochatce.

Název se odvozuje od přídavného jména rozsochatý (tj. vidlicovitý, rozvětvený). Původně obec patřila k hradu Ronovci a pak k tvrzi v Dolní Krupé. Dominantu tvoří novorenesanční zámek, stojící na místě původní tvrze ze 16. století. Ve dvou místnostech jsou dochovány nástropní malby s figurálními motivy. Roku 1892 byl zámek prodán JUDr. Otto Mettalovi, jehož potomci ho užívají dodnes. Kolem zámku se rozkládá zámecký park o rozloze 2,4 ha, největší pozoruhodností jsou zde keře tisu, jejichž stáří se odhaduje na 1000 let.

 

Zajímavosti v obci Rozsochatec a okolí:

1. Zámek

Zámek představuje obdélníkovou jednopatrovou stavbu s dvoupatrovým rizalitem, balkonem a vížkou. Na zahradním průčelí je dochován barokní portál. Zámek byl vybudován na místě původní tvrze, která byla na barokní zámek přestavěna v polovině 18. století. Dnes jsou v prostorách zámku školící prostory a penzion. 

2. Lípy

U Rozsochatce, severně od zámeckého areálu, lze spatřit dva památné stromy volně rostoucí lípy srdčité, jejichž stáří se odhaduje na čtyři staletí. Jsou vysoké 28 a 20 metrů, kmeny mají obvod 8,2 a 7,5 m.

3. Bledule jarní – Skalka

U samoty ,,Skalka“ ležící severním směrem se nalézá chráněná přírodní lokalita s výskytem bledule jarní (místo pověsti o pokladu). 

4. Křížový kámen

Křížový kámen stojí u silnice do Havlíčkova Brodu na místě, na kterém byl v roce 1648 zavražděn mládenec Babtista Konrádů. 

 

Pověst:

Místní pověst vypráví, že v lese ,,Skalka,“ nacházejícího se ve směru na Čachotín, je prý mezi třemi studánkami ukryt poklad, odvezený kdysi dávno z Rozsochatského zámku šestispřežením vranných koní. Lidé, kteří se snažili poklad vypátrat, však neuspěli, protože třetí studánka nebyla k nalezení. 

© 2012 Stezka poznání

Na začátek stránky ↑