Zastávka Skuhrov - stanoviště č. 21

V obci Skuhrov se nachází jedna zastávka Stezky poznání, kde naleznete naučnou tabuli, směrové tabule, aktuální infotabuli a trhací mapy.


 

Historie:

Obec Skuhrov leží na severním okraji Českomoravské vysočiny, 10 km od Havlíčkova Brodu. Skuhrov je velmi stará osada. Vznikla na přelomu 12. a 13. století na tzv. Haberské stezce, která byla důležitou spojnicí Prahy a Moravy procházející přes stříbrné doly u Německého (dnes Havlíčkova) Brodu. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1352. To už tu byla kvetoucí osada s kostelem a vlastní farou, patřila postupně k državám Žleby, Lipnice a Světlá, poté byla začleněna do Haberského panství. Od roku 1950 patří Skuhrov do okresu Havlíčkův Brod. Za zmínku stojí několik historických památek, z nichž nejvýznamnější je kostel sv. Mikuláše. K dalším historickým zajímavostem obce patří také barokní fara a budova základní školy z 18. století.

 

Zajímavé místa v obci Skuhrov a okolí

1. Kostel sv. Mikuláše

Původně gotický kostel z 1. poloviny 14. století byl několikrát rekonstruován. V roce 1811 byla ke kostelu přistavěna věž v empírovém slohu na místě, kde stála původně dřevěná zvonice. Kolem kostela je hřbitov s barokní obdélníkovou márnicí z let 1707-1712.

2. Kaple sv. Floriána

Kaple byla postavena v roce 1783 a najdeme ji při silnici na Havlíčkův Brod. Průčelí kaple je členěno pilastry nesoucími římsu a půlkruhový štít.

3. Kaplička sv. Floriána

V centru obce Olešná se nachází kaplička zasvěcená svatému Floriánovi, patronu hasičů. Kaplička s křížkem pochází z roku 1907. 

 

Pověst:

Křížový kámen – žulový kříž s okosenými hranami, podle pověsti jeden z křížů, které lemovaly Haberskou obchodní stezku, je vsazen do země před vraty domu č. 4. Dlouho se také ve Skuhrově vyprávěla pověst o třírohém čertovi, kterého viděl jeden z návštěvníků brodského jarmarku, vracející se přes Skuhrov domů do Tisu. Třírohý čert ho pronásledoval a ve Skuhrově zmizel. Až po letech se skuhrovský kovář přiznal, že to byl on, kdo spěchal donést domů veliký třírohý rendlík, aby ho spravil a během cesty si ho posadil na hlavu.

© 2012 Stezka poznání

Na začátek stránky ↑