Zastávka Vepříkov - stanoviště č. 15 a č. 16

V obci Vepříkov se nacházejí dvě zastávky Stezky poznání, kde naleznete naučnou tabuli, směrové tabule, aktuální infotabuli a trhací mapy.


 

Historie:

Počátek historie obce není přesně znám, první písemný záznam pochází z roku 1542, kdy obec patřila do chotěbořského panství, které bylo majetkem Trčků z Lípy. V roce 1634 se stal majitelem chotěbořského panství Ferdinand II a ten je roku 1636 daroval i s Vepříkovem Jaroslavu Sezimovi Rašínovi z Ryzburku. Původní název obce byl Vepřkov, tj. Vepřkův dvůr. V minulosti však bylo jméno pozměněno na Vepříkov, aby byla usnadněna jeho výslovnost. Ani Vepříkovu se v historii nevyhnuly zákeřné nemoci a živelné pohromy. Nákaze cholery v roce 1866 podlehlo 5 občanů a 30.července roku 1911 zpustošil téměř celou vesnici požár. Na většině stavení byly doškové střechy, které velmi rychle vzplály. Ze 67 čísel zbylo pouze 8 nepoškozených. Rovněž tato událost a nedostatečná výživa, námaha a nedostatek bytů, napomohly k šíření tyfu (3 osoby podlehly). Usilovnou prací se však za necelé 2 roky podařilo vybudovat z trosek novou vesnici.

 

Zajímavá místa v obci Vepříkov a jejím okolí:

1. Pod Kazbalem

Lesní loučka u obce Jarošov na Chotěbořsku je jedinou lokalitou silně ohroženého hořce hořepníku (Gentiana pneumonanthe) na okrese Havlíčkův Brod. Na společestva mokrých a střídavě vlhkých luk je vázán výskyt řady dalších ohrožených druhů rostlin i živočichů.

2. Stodola krásných krámů

V muzeu krásných krámů ve Vepříkově jsou vystaveny všechny poklady z dob nedávno minulých – například předměty z dob našich babiček. Expozice se zaměřuje na venkovská řemesla minulého století (kredence, obrázky svatých, dřevěné lavice…). Prohlédnete si tu i ševcovskou dílnu, kovářskou dílnu či holičství.

3. Přírodní rezervace Havranka

Plochá niva Jiříkovského potoka nad stejnojmenným rybníkem na místě bývalého rybníka asi 8 km od Chotěboře. Do soustavy chráněných území NATURA 2000 byla zařazena díky existenci vegetace bezkolencových střídavě vlhkých luk s řadou charakteristických druhů. Dále se zde vyskytují společenstva rákosin, vysokých ostřic, pcháčových a rašelinných luk s řadou vzácných a ohrožených druhů rostlin i živočichů.

 

Pověst:

Před dávnými časy chtěli Vepříkovští postaviti kostel na návsi u Petříčků. Celý den stavěli a když nazítří ráno přišli do práce, nebylo po stavbě ani památky. To se opakovalo po několik dnů. Srdnatější se uvolili hlídati stavbu. Byla půlnoc – na stavbě se zjevil bílý kůň, naložil si celodenní práci zedníků na záda a pomalu kráčel z vesnice. Hlídači jej opatrně sledovali. Kůň došel až do Uhelné Příbrami a tam složil celý náklad na stavbu, kterou již dříve nanosil. Z toho poznali Vepříkovští, že mají stavět v Uhelné Příbrami a tak se i stalo.

© 2012 Stezka poznání

Na začátek stránky ↑